Cửa hàng

 • Mực in 24A inkMAX

  Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: MIIH-24A
  • Mã OEM: Q2624A
  • Loại mực: Mực in laser trắng đen
  • Nguyên liệu chính: Drum và mực của Mitsubitshi – Nhật Bản, phôi OEM
  • Thương hiệu: inkMAX
  • Sử dụng cho: HP Laser 1150
  • Số trang in: 2.500
  • Màu sắc: Đen
 • Mực in 18A inkMAX

  Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: MIIH-18A
  • Mã OEM: CF218A
  • Loại mực in: Mực laser trắng đen
  • Nguyên liệu chính: Drum và mực của Mitsubitshi – Nhật Bản, phôi OEM
  • Thương hiệu: inkMAX
  • Sử dụng cho: Máy in HP LaserJet Pro M103/ M104, MFP M132
  • Số trang in: 1.400
  • Màu sắc: Đen
 • Mực in 17A inkMAX

  Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: MIIH-17A
  • Mã OEM: CF218A
  • Loại mực: Mực laser trắng đen
  • Nguyên liệu chính: Drum và mực của Mitsubitshi – Nhật Bản, phôi OEM
  • Thương hiệu: inkMAX
  • Sử dụng cho: Máy in HP Laserjet Pro M101, M102, MFP M130 (không chip, có seal)
  • Số trang in: 1.600
  • Màu sắc: Đen
 • Mực in 16A inkMAX

  Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: MIIH-16A
  • Mã OEM: Q7516A
  • Loại mực: Mực máy in laser trắng đen
  • Nguyên liệu chính: Drum và mực của Mitsubitshi – Nhật Bản, phôi OEM
  • Thương hiệu: inkMAX
  • Sử dụng cho: HP 5200, Canon 3500 (CRG 309), 3900, 3920, 3950, 3970, 5250, 5350, 6525, 6535 (CRG 509)
  • Số trang in: 1.200
  • Màu sắc: Đen
 • Mực in 15A inkMAX

  Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: MIIH-15A
  • Mã OEM: C7115A
  • Loại mực: Mực in laser trắng đen
  • Nguyên liệu chính: Drum và mực của Mitsubitshi – Nhật Bản, phôi OEM
  • Thương hiệu: inkMAX
  • Sử dụng cho: HHP LaserJet 1000/1200/1220/3300/3380; Canon EP25 (Canon LBP 1210)
  • Số trang in: 2.500
  • Màu sắc: Đen
 • Mực in 14A inkMAX

  Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: MIIH-14A
  • Mã OEM: CF214A
  • Loại mực: Mực in laser trắng đen
  • Nguyên liệu chính: Drum và mực của Mitsubitshi – Nhật Bản, phôi OEM
  • Thương hiệu: inkMAX
  • Sử dụng cho: HP Laser Enterprise 700 M712, M725; Canon LBP 8750/ 8780 (c-333)
  • Số trang in: 10.000
  • Màu sắc: Đen
 • Mực in 05A inkMAX

  Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: MIIH-05A
  • Mã OEM: CE505A
  • Loại mực: Mực in laser trắng đen
  • Nguyên liệu chính: Drum và mực của Mitsubitshi – Nhật Bản, phôi OEM
  • Thương hiệu: inkMAX
  • Sử dụng cho: Máy in HP Laser P 2035/ 2055 và Canon LBP 6650DN/ 6680X/6180DW/ 416DW/ LBP 252DW/ 251DW / 253X
  • Số trang in: 2.500
  • Màu sắc: Đen
 • Mực in HP 10A inkMAX

  Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: MIIH-10A
  • Mã OEM: Q2610A
  • Loại mực: Mực máy in laser trắng đen
  • Nguyên liệu chính: Drum và mực của Mitsubitshi – Nhật Bản, phôi OEM
  • Thương hiệu: inkMAX
  • Sử dụng cho: HP Laser 2300
  • Số trang in: 6.000
  • Màu sắc: Đen
 • Mực in 11A inkMAX

  Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: MIIH-11A
  • Mã OEM: Q6511A
  • Loại mực: Mực in laser trắng đen
  • Nguyên liệu chính: Drum và mực của Mitsubitshi – Nhật Bản, phôi OEM
  • Thương hiệu: inkMAX
  • Sử dụng cho: Máy in HP Laser 2400/ 2410/ 2420/ 2430/; Canon LBP 364
  • Số trang in: 6.000
  • Màu sắc: Đen
 • Mực in 12A inkMAX

  Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: MIIH-12A
  • Mã OEM: Q2612A
  • Loại mực in: Mực laser trắng đen
  • Nguyên liệu chính: Drum và mực của Mitsubitshi – Nhật Bản, phôi OEM
  • Thương hiệu: inkMAX
  • Sử dụng cho: Máy in HP Laser 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1055MFP, M1319MFP và Canon LBP 2900, 3000
  • Số trang in: 2.500
  • Màu sắc: Đen
 • Mực in HP 13A inkMAX

  Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm: 13A
  • Mã OEM: Q2613A
  • Loại mực: Mực in laser trắng đen
  • Nguyên liệu chính: Drum và mực của Mitsubitshi – Nhật Bản, phôi OEM
  • Thương hiệu: inkMAX
  • Sử dụng cho: HP Laser 1300
  • Số trang in: 2.500
  • Màu sắc: Đen