Đội ngũ

Mr. Phúc
Giám đốc kinh doanh dự án
0901 191 667

Mr. Nghĩa
P. phòng kinh doanh dự án
0909 595 223

Mr. Trí
Trưởng phòng kỹ thuật
0909 072 566