Đội ngũ

Mr. Duy
Phó phòng phân phối
0938 616 505

Ms. Hà
Giám đốc phân phối
0938 707 363

Mr. Phúc
Giám đốc kinh doanh dự án
0901 191 667

Mr. Nghĩa
Phó phòng kinh doanh dự án
0909 595 223

Mr. Trí
Trưởng phòng kỹ thuật
0909 072 566